Belangrijke punten in de vaststellingsovereenkomst

Wanneer een werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst willen beëindigen, wordt er vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten. In zo’n overeenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over de beëindiging van het dienstverband. Omdat het ontslag op deze manier niet voorgelegd hoeft te worden aan het UWV of de kantonrechter, is het zaak alle belangrijke punten in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Waar je op moet letten bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, heb ik voor je op een rijtje gezet in deze blog.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet hij daarvoor eerst een ontslagvergunning hebben van het UWV of de Kantonrechter. Een werkgever kan de werknemer alleen om de volgende redenen ontslaan:

 • a. bedrijfseconomische redenen
 • b. langdurige arbeidsongeschiktheid
 • c. frequent ziekteverzuim
 • d. disfunctioneren
 • e. verwijtbaar handelen
 • f. gewetensbezwaren
 • g. een verstoorde arbeidsverhouding
 • h. andere omstandigheden
 • i. een combinatie van de ontslaggronden c, d, e, g of h (cumulatiegrond)

Let op: Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen alleen tussentijds opgezegd worden door de werkgever of werknemer als hierover in de arbeidsovereenkomst of in de van toepassing zijnde cao afspraken zijn gemaakt. Wanneer die afspraken niet gemaakt zijn, heeft werknemer bij opzegging pas vanaf de einddatum van de arbeidsovereenkomst recht op ww-uitkering.

Wederzijds goedvinden

Een werkgever hoeft geen procedure bij het UWV of de kantonrechter te starten als de werknemer het eens is met het ontslag of als het ontslag plaatsvindt met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer maken in dat laatste geval samen afspraken over het ontslag en leggen deze afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst (in de volksmond ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd).

Omdat de vaststellingsovereenkomst als bewijs dient voor wat er tussen werkgever en werknemer is afgesproken, is het zaak dat deze overeenkomst alle belangrijke bepalingen bevat én voldoet aan wet- en regelgeving. De belangrijke punten in de vaststellingsovereenkomst waar je als werkgever en werknemer op moet letten:

 • Het initiatief van het ontslag ligt bij de werkgever (de werknemer heeft anders geen recht op ww-uitkering);
 • Werknemer is niet ziek;
 • Is de reden van het ontslag genoemd in de overeenkomst?
 • Werknemer gaat akkoord met het ontslag;
 • Er is geen dringende reden voor ontslag (ontslag op staande voet) en werknemer valt niets te verwijten;
 • In de vaststellingsovereenkomst is de einddatum van de arbeidsovereenkomst genoemd en is rekening gehouden met de juiste opzegtermijn. Klopt de opzegtermijn niet, dan heeft de werknemer de eerste tijd geen recht op ww-uitkering;
 • In de overeenkomst is een bedenktermijn van 14 dagen opgenomen voor de werknemer (vergeet je dit als werkgever op te nemen dan wordt de bedenktermijn voor werkgever verlengd naar 21 dagen);
 • Is er iets afgesproken over resterende vakantiedagen? Wanneer vindt de eindafrekening plaats?
 • Datum, plaats en handtekening moeten in de overeenkomst staan;
 • Gaat de werkgever een beëindigingsvergoeding betalen? En zo ja, wanneer vindt de uitbetaling plaats?
 • Stelt werkgever een scholings- en/of outplacement budget beschikbaar?
 • Wat gebeurt er met het concurrentie- en/of relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst?
 • Hoe zit het met studiekosten die door werkgever betaald zijn?
 • Stelt werkgever een getuigschrift op?
 • Is de finale kwijting opgenomen in de overeenkomst?

Vaststellingsovereenkomst controleren

Zoals je ziet zijn er veel punten waar zowel werkgever als werknemer, bij een ontslag met wederzijds goedvinden, over na moeten denken. En dan is bovenstaande lijst niet eens compleet. Er zijn nog meer punten waar je rekening mee moet houden denk aan pensioenopbouw, geheimhouding, leaseauto, juridische kosten, vrijstelling van werk etc.

Mijn advies aan jou als werkgever is dan ook een vaststellingsovereenkomst altijd op te laten stellen door een jurist. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet. Heb jij als werknemer een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze dan eerst controleren voordat je deze eventueel besluit te ondertekenen. Het inschakelen van juridische hulp wordt vaak vergoed door de werkgever en als dat niet in de overeenkomst staat, kan ook hierover onderhandeld worden.

Wil jij een vaststellingsovereenkomst op laten stellen, wil jij een door je werkgever opgestelde overeenkomst laten controleren of wil je dat ik de onderhandelingen voor je voer? Neem dan contact met me op!

Belangrijke punten in de vaststellingsovereenkomst
De belangrijke punten in de vaststellingsovereenkomst

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap