De nieuwe coronawet uitgelegd

De maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden, zijn opgenomen in noodverordeningen. Deze verordeningen zijn bedoeld voor crisissituaties van bepaalde tijd. Omdat de coronacrisis langer duurt, heeft het kabinet begin juni de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ofwel de coronawet aangekondigd. De coronawet zal de noodverordeningen vervangen. Inmiddels is de coronawet, na een forse aanpassing, aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal naar verwachting op 1 december 2020 in werking treden. Maar wat staat er eigenlijk in deze coronawet en waarom is de wet nodig? Je leest het hier.

Noodverordeningen vs. de grondwet

Een noodverordening is een verordening die door een burgemeester of de veiligheidsregio’s vastgesteld kan worden in een crisissituatie. Deze bevoegdheid volgt o.a. uit de Gemeentewet, de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s. Tijdens de coronacrisis hebben niet de burgemeesters maar de veiligheidsregio’s noodverordeningen vastgesteld.

Uit artikel 176 van de Gemeentewet volgt dat met noodverordeningen niet van de Grondwet afgeweken mag worden. Enkele maatregelen uit de noodverordeningen die tijdens de coronacrisis gelden, maken echter wel inbreuk op onze grondrechten. In onze Grondwet staan al onze grondrechten. De wet bevat onder andere het recht op privacy, het huisrecht en het recht om te demonstreren. Een aantal van onze grondrechten, mag op grond van de Grondwet beperkt worden maar dit kan alleen door een nationale wet.

Omdat de coronacrisis langer duurt, men niet weet hoe lang de coronamaatregelen nodig zijn, grondrechten in sommige gevallen beperkt moeten kunnen worden en handhaving nodig is, heeft het kabinet besloten dat er een nationale wet moet komen waarin de coronamaatregelen zijn opgenomen: de coronawet.

De coronawet

De nieuwe coronawet zal 3 maanden gaan duren. Na die 3 maanden zullen de Tweede en Eerste Kamer moeten stemmen over verlenging van de wet. De coronawet bevat regels over de veilige afstandsnorm en hygiënemaatregelen. Ook onderwerpen als groepsvorming, evenementen, onderwijs en publieke plaatsen komen in de wet aan bod. Verder is in de coronawet bepaald dat mensen die in een zorginstelling verblijven, minimaal 1 bezoeker per persoon mogen blijven ontvangen. De boetes die opgelegd kunnen worden als iemand de coronaregels overtreedt, zijn maximaal 95 euro en leveren niet automatisch een strafblad op. Tenslotte geeft de wet ministers de bevoegdheid aanvullende regels over een bepaald onderwerp op te leggen, zogenoemde ministeriële regelingen. Deze regelingen gaan niet zomaar in. Eerst mogen o.a. het Openbaar Ministerie, de politie en organisaties voor onderwijs, sport en zorg aangeven wat zij van de regels vinden. Vervolgens neemt het kabinet een besluit over de regelingen. Daarna mag de Tweede Kamer erover debatteren en stemmen.

Mondkapjes

De Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen COVID-19, is een voorbeeld van zo’n ministeriële regeling op grond van de coronawet. Het is een regeling waarmee mondkapjes verplicht kunnen worden gesteld. De regeling is in oktober voorgelegd aan de verschillende organisaties en het is de bedoeling dat de aanvullende regel op 1 december in gaat.

Maatregelen ter bestrijding van covid-19

Een andere ministeriële regeling die voorgelegd is aan de organisaties is de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Hierin zijn maatregelen opgenomen om het coronavirus te bestrijden die ook al in de noodverordeningen stonden. De regeling bevat o.a. regels over:

 • de veilige afstandsnorm van 1,5 meter;
 • groepsvorming van meer dan 4 personen op een openbare plaats;
 • groepen van meer dan 30 personen in een publieke binnenruimte;
 • beschikbaarheid van desinfecterende handgel op publieke plaatsen;
 • reserveringsverplichting voor doorstroomlocaties bijv. voor musea, pretparken en dierentuinen;
 • gebruik van alcohol;
 • sluitingstijden voor winkels;
 • verbod tot open stellen van eet- en drinkgelegenheden (tenzij voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden);
 • evenementen;
 • sport;
 • personenvervoer;
 • contactberoepen.

Conclusie

De coronawet vervangt de nu geldende noodverordeningen en zal de juridische basis vormen voor het opleggen van aanvullende regels, mocht de situatie daar om vragen. Met de komst van de wet kan weliswaar tijdelijk een inbreuk gemaakt worden op onze grondrechten maar doordat het parlement meer controlemogelijkheden krijgt, wordt hiermee niet voorbij gegaan aan onze democratie.

De coronawet uitgelegd
De coronawet uitgelegd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap