De registratieplicht in de horeca vs. AVG

Sinds augustus van dit jaar geldt er een registratieplicht in o.a. de horeca. Bij een bezoek aan een horecagelegenheid wordt aan gasten gevraagd hun naam en contactgegevens achter te laten om een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD, bij gebleken besmettingen, te vergemakkelijken. Maar hoe verhoudt deze registratieplicht zich tegenover de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG, onze nieuwe privacywet? Mag je contactgegevens zomaar verzamelen? Hoe moet dat gebeuren en hoelang moeten ze bewaard blijven? Of is privacy in tijden van corona ineens niet meer zo belangrijk? In dit blog bekijk ik de registratieplicht in de horeca versus de verplichtingen uit de AVG.

Registratieplicht

Om een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD te vergemakkelijken, is iedere horecaondernemer sinds 10 augustus jl. verplicht om naam en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) van gasten te vragen bij een bezoek aan hun horecazaak. Deze registratieplicht volgt uit een richtlijn van het RIVM en is dus niet in de wet opgenomen. Wel hebben verschillende brancheorganisaties protocollen opgesteld waarin o.a. de registratieplicht nader wordt uitgewerkt.

Privacywet

Sinds mei 2018 geldt de AVG, onze nieuwe privacywet. Volgens de AVG mogen persoonsgegevens alleen verwerkt worden als je hiervoor een grondslag hebt die genoemd wordt in die wet. De AVG kent verschillende grondslagen waaronder ‘toestemming’. Omdat contactgegevens persoonsgegevens zijn, moet je bij het verzamelen van deze gegevens rekening houden met de verplichtingen uit de privacywet.

Op basis van de grondslag ‘toestemming’ kunnen horecaondernemers contactgegevens van gasten verzamelen. Op grond van de AVG moet toestemming altijd ‘vrijelijk’ gegeven worden en mag het niet geven van de toestemming niet nadelig zijn voor de gast. Als gast ben je dus niet verplicht om mee te werken aan de registratieplicht én als je toestemming weigert, mag een horecaondernemer de gast niet de toegang ontzeggen tot de horecagelegenheid.

In mijn blog: “AVG stappenplan” kun je meer lezen over de verplichtingen uit de privacywet.

Regels

Op grond van de wet zal de horecaondernemer toestemming moeten vragen aan zijn gasten om de contactgegevens te verzamelen en zal hij duidelijk aan moeten geven dat gasten niet verplicht zijn hun contactgegevens achter te laten. Een andere verplichting is dat de gast de gegeven toestemming te allen tijde ook weer in moet kunnen trekken. Je mag de gegevens dan niet meer gebruiken.

De verzamelde contactgegevens mag je overigens alleen gebruiken voor het eventuele bron- en contactonderzoek van de GGD. Je mag de gegevens dus niet op een mailinglijst zetten of gebruiken voor klantreviews op je website. Daarnaast moeten horecaondernemers de gegevens veilig bewaren en moeten zij ze na 14 dagen vernietigen.

Elke horecaondernemer verzamelt de persoonsgegevens op een andere manier. Sommige ondernemers gebruiken een app, andere een QR code die lijdt naar een webpagina waar de bezoeker de gegevens digitaal in kan vullen, andere ondernemers werken met losse briefjes en weer andere gebruiken een lijst waarop alle gegevens openbaar inzichtelijk zijn voor alle gasten. Omdat de gegevens op een veilige manier verzameld en bewaard moeten worden en alleen de GGD toegang tot de gegevens mag hebben, zul je begrijpen dat niet alle van de hierboven genoemde manieren geschikt zijn.

Conclusie

Ondanks dat de coronacrisis een uitzonderlijke situatie betreft, gelden de regels uit de AVG nog steeds voor iedere ondernemer die persoonsgegevens verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens, het toezichtsorgaan van Nederland, heeft eerder aangegeven dat privacy belangrijk is en blijft tijdens de coronacrisis. Wel zullen bedrijven meer ruimte krijgen om zich te concentreren op de bestrijding van corona maar mocht de privacy echt in gevaar zijn, blijven zij ingrijpen. Naar mijn mening is het heel goed mogelijk contactgegevens van gasten te verzamelen zonder daarbij hun privacy te schenden, iets wat veel horecaondernemers ook laten zien.

De registratieplicht in de horeca vs. AVG
Registratieplicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap