Dit MOET je weten over aansprakelijkheid!

Regelmatig krijg ik vragen over aansprakelijkheid. Het is voor veel ondernemers een lastig onderwerp maar daarom juist belangrijk om er eens bij stil te staan. Aansprakelijkheid voor schade is voor ondernemers een risico maar er bestaan wel manieren om dit risico te beperken. Je moet hierbij wel rekening houden met de wet maar ook met de soort klanten die je hebt. In dit blog lees je wat je MOET weten over aansprakelijkheid!

1. Wanneer kun je iemand aansprakelijk stellen?

Als iemand afspraken uit een overeenkomst niet nakomt, is er een grote kans dat de andere partij daardoor schade lijdt. Degene die schade lijdt, kan de andere partij dan aansprakelijk stellen voor die schade. Om dit te kunnen doen moet er allereerst sprake zijn van een ‘tekortkoming in de nakoming’ ook wel ‘wanprestatie’ genoemd. Iemand houdt zich dus niet aan de afspraak. Daarnaast moet de schade verband houden met de tekortkoming, met andere woorden: de schade zou er niet geweest zijn als iemand zich wel aan de afspraak had gehouden. Tot slot moet de tekortkoming toe te rekenen zijn aan de andere partij. Een uitzondering op deze toerekenbaarheid is overmacht. Bij overmacht kun je iemand geen verwijt maken.

2. Kan ik mijn aansprakelijkheid uitsluiten?

In je algemene voorwaarden of in een overeenkomst kun je een exoneratieclausule opnemen. Dit is een spelregel waarin je aansprakelijkheid beperkt of soms zelfs helemaal uitsluit. Hiermee voorkom je dat je een schadevergoeding moet betalen of spreek je een maximum af waarvoor je in geval van schade aansprakelijk kunt zijn. Natuurlijk mag dit exoneratiebeding niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Daarbij gelden er strengere regels als je zaken doet met consumenten. Tot slot mag je schade die veroorzaakt wordt door opzet of bewuste roekeloosheid niet uitsluiten, hiervoor ben jij altijd aansprakelijk! Meer over zaken doen met consumenten lees je in mijn blog: “Wat is consumentenrecht?”

3. Ben ik ook aansprakelijk voor ingeschakelde hulppersonen?

Als ondernemer kan het zijn dat je bij het uitvoeren van een opdracht andere ondernemers inschakelt om jou hierbij te helpen. Wanneer deze hulppersonen de opdracht niet goed uitvoeren, ben jij hier als opdrachtnemer aansprakelijk voor, dit staat zo in de wet. Jij hebt immers de opdracht aangenomen en de andere ondernemer ingeschakeld, dus is het jouw verantwoordelijkheid dat zij het werk goed uitvoeren. In je algemene voorwaarden kun je je aansprakelijkheid voor hulppersonen beperken of zelfs uitsluiten.
Is er echter sprake van een ‘onrechtmatige daad’, dan ben je als opdrachtnemer alsnog aansprakelijk voor de fouten van de ingeschakelde hulppersoon. Deze risicoaansprakelijkheid is namelijk van dwingend recht waardoor je hier niet van af kan wijken in algemene voorwaarden of in een overeenkomst.

Tips

Weet wat je afspreekt!
Allereerst is het belangrijk om afspraken goed en duidelijk vast te leggen. Weet wat je afspreekt en onderteken geen documenten waarvan voor jou niet duidelijk is wat er in staat. Laat overeenkomsten beoordelen door een jurist zodat voor jou helder is wat de gevolgen zijn van de afspraken die je maakt. Zo kun je een weloverwogen keuze maken of je bepaalde risico’s wilt accepteren of niet.

Maak duidelijke afspraken met hulppersonen
Zorg dat je in de overeenkomst/opdrachtbevestiging met de hulppersoon, afspraken maakt over aansprakelijkheid. Neem bijv. op dat je niet aansprakelijk bent voor schade die wordt veroorzaakt door die hulppersoon en zorg ervoor dat die hulppersoon jou vrijwaart en schadeloos stelt, mocht jij wel aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever.

Maak gebruik van een geldig exoneratiebeding
Behalve aansprakelijkheid voor opzet of bewuste roekeloosheid, kun je aansprakelijkheid voor schade goed beperken of zelfs uitsluiten in je algemene voorwaarden of in een overeenkomst. Hierbij moet je wel rekening houden met de wettelijke regels en met name de regels voor het zaken doen met consumenten. Het klakkeloos overnemen of gebruiken van algemene voorwaarden van andere ondernemers, is dus vragen om moeilijkheden.

Gebruik je algemene voorwaarden op de juiste manier
Zorg dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat je ze op de juiste wijze en op het juiste moment hebt verstrekt aan de andere partij. Meer hier over kun je lezen in het blog: “Algemene voorwaarden, hoe gebruik je ze?”

Sluit een verzekering af
Een andere manier om aansprakelijkheidsrisico’s te beperken is het afsluiten van een verzekering. Je kunt bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Risico’s meeprijzen
Tot slot kun je aansprakelijkheidsrisico’s natuurlijk ook meenemen in je offerteprijs. Je vraagt dan simpelweg meer geld voor de opdracht, omdat je een groter risico loopt.

Heb je een specifieke vraag over aansprakelijkheid, wil je meer info of heb je hulp nodig bij het beoordelen of opstellen van algemene voorwaarden of contracten? Laat het me weten, ik help je graag!

Dit MOET je weten over aansprakelijkheid!
Aansprakelijkheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap