Hoe bescherm je jouw content?

Je hebt interessante blogs geschreven, mooie en pakkende posts geplaatst of een online cursus of toffe website gemaakt. Er zitten bloed, zweet en tranen in dat werk en dan wil je natuurlijk niet dat iemand deze content zomaar gaat gebruiken. Hoe bescherm je jouw content? Hoe voorkom je nu dat copycats er met jouw werk vandoor gaan? Of kun je jouw content niet beschermen? Je leest het in deze blog.

Auteursrecht

Je hebt er vast wel eens van gehoord. Het is het uitsluitend recht van een maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hieronder kunnen o.a. websites, foto’s, boeken, presentaties, social media posts, blogs en documenten vallen. Met het auteursrecht kun jij bepalen wat er met jouw werk gebeurt. Dit werk moet dan wel voor auteursrecht in aanmerking komen. Het werk moet voldoende creatief zijn. Of zoals het in de rechtspraak bepaald is: “een eigen oorspronkelijk karakter hebben” en “het stempel van de maker dragen“. Het werk mag dus niet te eenvoudig zijn. De maker moet creatieve keuzes gemaakt hebben.

Ook interessant voor jou om te lezen:
Pas op met afbeeldingen van internet

Wie is eigenaar van jouw logo en foto’s?

Hoe krijg je auteursrecht?

Auteursrecht ontstaat vanzelf, gewoon door het maken van het werk. Je hoeft het nergens te registreren en het kost geen geld. Om anderen te laten weten dat jij het werk gemaakt hebt, kun je wel je naam en bijvoorbeeld de datum waarop je het werk gemaakt hebt op het werk vermelden. Je ziet ook vaak de © (de copyright notice) met het jaartal en de naam van de maker op een werk terug. Maar dit is dus zeker niet verplicht om het auteursrecht op een werk te krijgen. Of er auteursrecht op jouw content rust, is niet terug te vinden in een register. Het is ter beoordeling van jou zelf.

Geen auteursrecht

Niet alles wat jij maakt valt echter onder de definitie van ‘werk’ zoals deze in ons Burgerlijk Wetboek en de rechtspraak is bepaald. Jouw content moet wel voldoen aan de eisen zoals hierboven benoemd. Voorbeelden van dingen die niet door het auteursrecht beschermd worden zijn: dingen die te simpel zijn, stijlen, product foto’s, ideeën, korte zinnen en methodes. Jij kunt dus niet optreden tegen iemand die in jouw stijl werkt of die een korte uitspraak van jou overneemt.

Maar ook als iemand jouw werk als voorbeeld neemt en dit net in een ander jasje giet, kun je juridisch gezien niet optreden. Wat je wel kunt doen, is diegene aanspreken op zijn of haar gedrag. Je kunt er ook voor kiezen geen verloren energie aan hieraan te verspillen en je te richten en ervoor te zorgen dat je zelf drie stappen vooruit zet en steeds vernieuwend bent.

Inbreuk auteursrecht

In sommige gevallen moet het auteursrecht wat jij op een werk hebt, wijken voor het belang van de maatschappij. Dit wordt ook wel beperkingen op het auteursrecht genoemd. Iedereen mag bijvoorbeeld een werk kopiëren voor eigen oefening, studie of gebruik. Hiervoor is jouw toestemming niet nodig. Ook het citaatrecht is een beperking op het auteursrecht.

Even ervanuit gaande dat er auteursrecht rust op jouw content en dat er geen beperkingen gelden, dan kun je optreden tegen copycats die jouw content, zonder jouw toestemming, gebruiken. Het is immers bij wet verboden om inbreuk te maken op iemands auteursrecht. Wat kun je doen? Je kunt een sommatiebrief schrijven waarin je eist dat de inbreuk stopt en jouw schade vergoed wordt. Zo’n schadevergoeding bestaat uit de licentievergoeding die je normaal gesproken gehad zou hebben als iemand met toestemming jouw werk zou gebruiken eventueel aangevuld met de kosten die je hebt gemaakt voor de opsporing van de inbreuk. Wordt er niet betaald? Dan kun je een rechtszaak starten.

Idee

Maar wat nu als je nog niets gemaakt hebt maar alleen rondloopt met een heel goed idee? Zoals hierboven te lezen, worden ideeën niet beschermd door het auteursrecht. Kun je die ideeën dan helemaal niet beschermen?

Dat kan wel. Speciaal voor ideeën is het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) ontwikkelt. Hier kun je jouw idee laten registreren. Dit kan je helpen om, bij een eventueel geschil, te bewijzen dat jij dit idee op een bepaalde datum al had. Belangrijk hierbij is dat je jouw idee zoveel mogelijk op uitwerkt.

Wanneer je met iemand gaat praten over jouw idee, is het daarnaast aan te raden diegene een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Conclusie

Of je jouw content kunt beschermen is afhankelijk van of er auteursrecht rust op het werk en of er geen beperkingen gelden. Twijfel je hierover? Neem gerust contact met me op. Ik adviseer je hier graag over. Ook in het geval je op zoek bent naar een geheimhoudingsverklaring voor het beschermen van je idee, ben je bij mij aan het juiste adres.

Hoe bescherm je jouw content?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap