Is de elektronische handtekening geldig?

Al sinds jaar en dag zet men handtekeningen. Met een handtekening geef je aan dat je het eens bent met dat wat er op papier staat. Waar je eerst alleen een authentieke handtekening kon zetten, je weet wel gewoon die met pen op papier, heeft de komst van het digitale tijdperk met zich mee gebracht dat er tegenwoordig tal van mogelijkheden zijn om een elektronische handtekening te gebruiken. Maar wat is de juridische status van de elektronische handtekening? Kun je zelf kiezen welke soort handtekening je gebruikt of is het soms beter om toch een ouderwetse natte handtekening te zetten? Kortom is de elektronische handtekening geldig? In dit blog lees je er alles over!

Is een handtekening perse nodig?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod én aanvaarding. Dat is zo wat het eerste wat je leert tijdens je rechtenopleiding. Dit betekent kort gezegd dat wanneer iemand een aanbod doet en de andere partij gaat daarmee akkoord, er een overeenkomst is tussen beide partijen. Zo’n overeenkomst kan zowel mondeling, als schriftelijk tot stand komen. De wet bevat voor sommige overeenkomsten een uitzondering. Onder andere de koop van een huis en een arbeidsovereenkomst met concurrentiebeding, kun je alleen schriftelijk overeenkomen. Voor de meeste afspraken geldt echter dat deze zowel mondeling als schriftelijk gemaakt kunnen worden.

Kleine tip:“Zet mondeling gemaakte afspraken altijd op papier“.

Als je een schriftelijke afspraak maakt, moet je bij onenigheid wel aan kunnen tonen dat de andere partij het eens was met deze afspraak. Onze wet bepaalt dat een document met handtekening geldt als schriftelijk bewijs van een gemaakte afspraak. Het is zelfs dwingend bewijs en dat betekent dat een rechter uit moet gaan van de juistheid van het document. Een handtekening is dus zeker nuttig.

Hoe zit het met de elektronische handtekening?

Tegenwoordig sluiten veel mensen overeenkomsten online. Het zou een hoop tijd besparen als je deze overeenkomsten dan ook digitaal zou kunnen ondertekenen. Je hoeft ze dan niet te printen om een natte handtekening te zetten en ze vervolgens weer in te scannen om de overeenkomst terug te kunnen sturen naar de andere partij. In 2016 is er een nieuwe Europese Verordening in werking getreden die het gebruik van de elektronische handtekening regelt in de gehele EU.

De gewone elektronische handtekening

Dit is de handtekening die je eerst met pen op papier zet en vervolgens inscant, de ingescande handtekening dus. Of de handtekening die je in je ‘notities’ op je smartphone of in een tekenprogramma op je computer maakt. Het is de meest simpele vorm van een elektronische handtekening. Deze handtekening is rechtsgeldig maar voldoet niet aan de voorwaarden om dezelfde juridische status te hebben als de authentieke handtekening. Deze gewone elektronische handtekening heeft dus niet de dwingende bewijskracht die de ‘natte’ handtekening wel heeft. Dit komt omdat deze handtekening makkelijk te vervalsen is.

De geavanceerde elektronische handtekening

Deze handtekening koppelt door wiskundige algoritmen een unieke code aan een ondertekening. Je gebruikt vervolgens een andere code om de handtekening te controleren. Door gebruik te maken van de geavanceerde elektronische handtekening, zorg je ervoor dat de ondertekenaar te identificeren is. Tevens wordt voorkomen dat een document ongezien gewijzigd kan worden. Deze methode maakt het daarom een stuk ingewikkelder om de handtekening te vervalsen. Voorbeelden van dit type handtekening zijn de Ensured PDF handtekening en de GlobalSign handtekening.

De gekwalificeerde elektronische handtekening

De gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde elektronische handtekening waaraan een gekwalificeerd certificaat gekoppeld is. Alleen een erkende certificatiedienstverlener kan dit certificaat uitgeven. Het Agentschap Telecom, een overheidsorgaan, controleert deze dienstverleners. Doordat deze handtekening voldoet aan alle eisen uit de wet, heeft deze elektronische handtekening dezelfde juridische status als de authentieke handtekening. Het is op dit moment de handtekening die het meest hoge beveiligingsniveau biedt. Voorbeelden van deze elektronische handtekening zijn: DigiD en internetbankieren.

Praktisch

Alle drie de soorten elektronische handtekeningen zijn rechtsgeldig. Het belangrijkste verschil zit hem in de bewijslast. De bewijslast van de gewone handtekening en de geavanceerde handtekening ligt bij de ondertekenaar. In een juridisch geschil zul je zelf moeten bewijzen dat de handtekening echt is. Alleen de gekwalificeerde elektronische handtekening heeft dezelfde juridische status als de handgeschreven handtekening. Dit betekent dat wanneer de andere partij beweert dat deze handtekening vals is, die andere partij zelf met bewijs hiervoor moet komen.

De geavanceerde elektronische handtekening wordt in de praktijk echter vaker gebruikt dan de gekwalificeerde versie. Dit komt omdat voor dit laatste type elektronische handtekening een ingewikkeld aanvraag- en uitgifte proces geldt. Wanneer een contract grote risico’s met zich meebrengt en/of een hoge contractwaarde heeft, raad ik aan alleen de gekwalificeerde elektronische handtekening of de ouderwetse handgeschreven handtekening te gebruiken.

Is de elektronische handtekening geldig?
Is de elektronische handtekening geldig?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap