Overeenkomst van opdracht

Kun jij het werk niet meer alleen aan en ben je van plan ZZP’ers in te huren? Of ben jij een zelfstandige die zijn diensten aanbiedt? Dan is het verstandig de afspraken die je maakt, vast te leggen in een overeenkomst van opdracht (modelovereenkomst).

In de overeenkomst regel je zaken als aansprakelijkheid, betaling, geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten. Zo voorkom je dat je onnodige risico’s loopt.

Bovendien kun je met deze overeenkomst, bij twijfel, eenvoudig aantonen dat je voldoet aan de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Belastingdienst strenger controleren of er bij het inhuren van ZZP’ers sprake is van loondienst. Is dat het geval, kunnen beide partijen een naheffingsaanslag of boete ontvangen.

Heb jij als ZZP’er van een opdrachtgever een overeenkomst van opdracht ontvangen en wil je weten of je deze kunt ondertekenen? Laat de overeenkomst dan door ons controleren!

Wil je meer informatie of wil je een modelovereenkomst op laten stellen of laten beoordelen, neem dan contact met mij op.

Schuiven naar boven
Copy link
Powered by Social Snap