Verplicht om naar kantoor te komen?

Nog nooit werd er zoveel thuis gewerkt als in de afgelopen maanden. Dat kan ook niet anders want sinds half maart van dit jaar geldt het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Maar kun je als werkgever jouw werknemers verplichten om op kantoor te komen werken? Of met andere woorden, heeft een werknemer recht op thuiswerken? Ik heb het voor je uitgezocht en het antwoord verwerkt in deze blog.

Coronamaatregelen

Eén van de maatregelen die het kabinet genomen heeft om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het uitbrengen van het advies aan werkgevers om hun werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Zo zou voorkomen moeten worden dat het coronavirus onder collega’s wordt verspreid en kan er minder besmetting plaatsvinden in het openbaar vervoer. Maar ben je als werkgever verplicht om dit advies op te volgen? Met andere woorden ben je als werknemer verplicht om naar kantoor te komen?

Wetgeving

Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek bevat een instructiebevoegdheid voor de werkgever. Dit betekent dat de werknemer verplicht is om zich te houden aan de voorschriften van de werkgever met betrekking tot het verrichten van de arbeid en voorschriften omtrent de goede orde in de onderneming. Als een werkgever zijn werknemers opdraagt om op kantoor te komen werken of juist andersom om de werkzaamheden vanuit huis te verrichten, dan moet de werknemer zich in eerste instantie aan dit verzoek houden.

Er zijn situaties denkbaar waarbij een werknemer niet aan het verzoek van de werkgever hoeft te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een onvoorziene omstandigheid waardoor het onmogelijk is voor de werknemer om op kantoor te verschijnen. Voor deze situaties, die van korte duur moeten zijn, bestaat het calamiteitenverlof wat volgt uit de Wet arbeid en zorg.

Op grond van de Wet flexibel werken zou de werknemer nog aan de werkgever kunnen vragen om de arbeidsplaats te wijzigen (naar bijvoorbeeld thuiswerken). In de wet staat echter dat de werkgever alleen verplicht is om dit verzoek in overweging te nemen. Een werkgever kan dit verzoek dus ook gewoon weigeren mits hij dit overlegt met de werknemer.

Rechtspraak

Nu het thuiswerkadvies alweer enkele maanden geldt, heeft zich ook de eerste rechtszaak aangediend over dit onderwerp. Zo deed de Rechtbank Gelderland afgelopen juni uitspraak in een kortgeding. Een werkgever had zijn werknemers vanaf mei weer opgedragen op de zaak te komen werken maar één van de werknemers vond dat de werkgever daarmee inging tegen het advies van de overheid om thuis te werken. Daarnaast vond zij dat de werkgever in strijd handelde met goed werkgeverschap, zijn instructiebevoegdheid en zijn zorgplicht. De werknemer werd in het ongelijk gesteld. De rechtbank was van mening dat de werkgever voldoende corona maatregelen had genomen. Daarnaast oordeelde de rechter dat het recht op thuiswerken niet automatisch voortvloeit uit het overheidsadvies.

Overheidsadvies

Kan het overheidsadvies er dan nog voor zorgen dat de werknemer niet verplicht naar kantoor hoeft te komen? Nee, thuiswerken kan dan wel het advies van de overheid zijn maar dit betekent niet dat werknemers nu automatisch ook het recht hebben om thuis te werken. Wanneer een werknemer geen corona gerelateerde klachten heeft, kun je die werknemer dus gewoon verplichten om op de werkplek te verschijnen. Als werkgever ben je uiteraard wel verplicht om te zorgen dat je werknemers veilig kunnen werken.

Meer weten?

Wil je meer weten, heb je een vraag of ook een onderwerp waar je graag eens een blog over terug leest? Neem dan contact met me op, ik help je graag!

Verplicht om naar kantoor te komen?
Verplicht naar kantoor?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap