Wat als een product schade veroorzaakt?

Wanneer een product op de markt gebracht wordt, kunnen er tal van dingen mis gaan. Het product kan snel kapot gaan maar het kan ook voorkomen dat het product schade veroorzaakt. Je kunt dan te maken krijgen met productaansprakelijkheid. Maar wie is dan aansprakelijk, de producent van het product of ook de verkoper die het product in zijn winkel of webshop verkoopt? Of beide? Ik heb het antwoord op deze vragen voor je op een rijtje gezet, zodat jij weet waar je rekening mee moet houden.

Productaansprakelijkheid

De schade die ontstaat door een gebrek in een product, is waar het om gaat bij productaansprakelijkheid. Productaansprakelijkheid gaat niet over de schade aan het product zelf.

Allereerst moet er dus een gebrek in het product zijn. Dit betekent dat het product niet de veiligheid biedt die je als koper mag verwachten. Vervolgens moet er schade zijn. Dit kan letselschade (schade aan een persoon) of materiële schade (schade aan goederen) zijn. Tot slot moet de schade ook echt veroorzaakt zijn door het gebrek. Dit moet allemaal door de persoon die schade lijdt, bewezen worden.

Gebrekkig product

Bij schade veroorzaakt door een product wordt niet alleen gekeken naar het product zelf. Om te oordelen of een product gebrekkig is, wordt er ook gekeken naar:

 • de afwerking
 • de presentatie
 • het materiaalgebruik
 • het te verwachten gebruik
 • het moment waarop het product op de markt kwam

Producent

Productaansprakelijkheid geldt voor iedereen die onderdeel uitmaakt van de productketen. Dus de producent maar ook iedereen die het product invoert om dit te kunnen verkopen, verhuren of leasen. Denk hierbij aan de importeur, de tussenleverancier maar ook de verkoper die het product in een webshop of winkel verkoopt.

In de wet staat dat een producent aansprakelijk is voor schade die veroorzaakt wordt door een gebrek in zijn product. Maar wie is die producent?

Een producent is zowel de fabrikant van het product als ook de producent van een onderdeel of grondstof van het product maar ook degene die zich als producent presenteert door zijn naam of merk op het product te zetten. Is de producent gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan wordt de importeur beschouwd als producent.

Maar let op: als de producent niet bekend is, wordt iedere leverancier van het product beschouwd als producent, tenzij deze leverancier binnen een redelijke termijn aan kan geven wie de producent is of wie hem het product heeft geleverd.

Verkoper

Als een product schade veroorzaakt, zal de koper naar alle waarschijnlijkheid als eerst bij de verkoper aankloppen. Die kan er dan voor kiezen de koper door te verwijzen naar de producent of de schade zelf af te handelen en op zijn beurt de producent aan te spreken.

Heb jij het product dat je verkoopt echter zelf ingevoerd vanuit bijvoorbeeld China, dan wordt jij gezien als producent en kan de koper ervoor kiezen om jou als verkoper aansprakelijk te stellen. Ook wanneer de schade die veroorzaakt is door het product minder is dan € 500,-, ben jij als verkoper aansprakelijk.

Tot slot heb je als verkoper de plicht om een deugdelijk, conform product te verkopen. Wanneer je een product verkoopt dat schade veroorzaakt, voldoe je dus niet aan deze verplichting. Je moet het product dan repareren of vervangen als het kapot is. Wanneer dat niet mogelijk is, zul je het aankoopbedrag terug moeten geven aan de koper. Schade aan het product zelf, komt dus voor jou rekening.

Voorbeeld productaansprakelijkheid

Waar kun je nu aan denken bij productaansprakelijkheid? Een aantal voorbeeldjes ter verduidelijking:

 • Waterschade veroorzaakt door een lekkende wasmachine
 • Brandwonden doordat een product in brand vliegt
 • Een lekkende borstprothese waardoor iemand ernstig ziek wordt of zelfs overlijd
 • Een fiets waarvan de remmen niet werken waardoor iemand een ongeluk krijgt
 • Glas in etenswaren
 • Een telefoon die ontploft waardoor de vloer en de muren in een huis beschadigd raken

Aansprakelijkheid voorkomen

Allereerst is het belangrijk je bewust te zijn van het risico van productaansprakelijkheid. Heb je bijvoorbeeld een webshop en voer je zelf de producten in, weet dan dat jij als producent gezien wordt en je hiermee een risico loopt. Maak je producten, zorg dan dat je weet waar je producten naar toe gaan. Zorg er ook voor dat je producten van goede kwaliteit zijn. Voer voldoende controles uit en leg deze controles vast.

Koop je producten in, zorg er dan voor dat je weet wie de leverancier, importeur en/of producent is. Zorg voor goede algemene voorwaarden waarin je afspraken maakt onder welke voorwaarden je de producten levert of verkoopt. Sluit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af waarin productaansprakelijkheid gedekt is. Maar houdt er hierbij wel altijd rekening mee dat de belangrijkste schade, imagoschade, niet verzekerbaar is.

Heb je vragen over productaansprakelijkheid? Wil je jouw leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden laten controleren of wil je eindelijk eens goede voorwaarden op laten stellen? Neem dan contact met me op, ik help je graag!

Wat als een product schade veroorzaakt?
Productaansprakelijkheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap