Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Geregeld komen ondernemers bij mij met de vraag voor een samenwerkingsovereenkomst. Top, dat zij de afspraken met hun samenwerkingspartners schriftelijk vast willen leggen. Een samenwerkingsovereenkomst is alleen niet altijd de overeenkomst die zij bedoelen. In deze blog lees je wat een samenwerkingsovereenkomst is, wat hierover in de wet staat en wat je hierin kunt regelen.

De samenwerkingsovereenkomst in de wet

Sommige overeenkomsten worden apart in de wet geregeld. Voor die overeenkomsten bestaan naast de algemene regels over overeenkomsten ook specifieke regels. Deze regels zijn vaak van dwingend recht wat betekent dat je niet van die regels af mag wijken, ook niet in een overeenkomst. De samenwerkingsovereenkomst is niet als aparte overeenkomst opgenomen in de wet. Er bestaan dus geen specifieke regels voor deze overeenkomst.

Het voordeel hiervan is dat je vrij bent om, binnen de grenzen van de wet, af te spreken wat je wil. Van de algemene regels voor overeenkomsten mag je meestal wel afwijken. Deze regels zijn van regelend recht. Het nadeel is echter dat wanneer je bepaalde onderwerpen niet regelt in de overeenkomst, je ook niet terug kunt vallen op de wet omdat die onderwerpen ook in de wet niet geregeld zijn. Het is dus aan te raden altijd een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de partij waar jij mee wil werken én samen na te denken voor welke situaties jullie dingen geregeld willen hebben.

Overeenkomst van opdracht

Vaak blijkt een samenwerkingsovereenkomst qua inhoud een overeenkomst van opdracht te zijn. De wetgever, heeft anders dan voor een samenwerkingsovereenkomst, wel specifieke bepalingen voor de overeenkomst van opdracht bedacht. Van deze wettelijke regels mag je in de overeenkomst van opdracht vaak niet afwijken. Hier zul je dus bij het opstellen van de overeenkomst, rekening mee moeten houden.

Er is sprake van een overeenkomst van opdracht als een opdrachtgever aan een opdrachtnemer de opdracht geeft om tegen een vergoeding bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Als jij een andere ZZP’er inhuurt om onder jouw naam werkzaamheden te verrichten, gebruik je ook een overeenkomst van opdracht.

Waarvoor gebruik je dan een samenwerkingsovereenkomst?

Als jij samen met iemand anders een nieuw product of nieuwe dienst gaat lanceren, een project of opdracht uit gaat voeren of bijvoorbeeld nieuwe klanten gaat werven of bedienen, dan gebruik je een samenwerkingsovereenkomst. Een voorbeeld: jij wil samen met een andere ondernemer een online training ontwikkelen of een andere ondernemer gaat jouw diensten promoten bij zijn klanten. De afspraken hierover leggen jullie vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Wat kun je in een samenwerkingsovereenkomst afspreken?

Zoals gezegd, kun je zelf bepalen wat je in de samenwerkingsovereenkomst af wil spreken. Belangrijke onderwerpen waarover je in ieder geval na moet denken zijn:

 • Het doel van de samenwerking: waarom gaan jullie samenwerken?
 • Voor hoelang gaan jullie samenwerken? En in het geval jullie voor onbepaalde tijd samen gaan werken, wat is dan de opzegtermijn?
 • Wat wordt er door de partijen geïnvesteerd? Is dat geld, kennis, arbeid (uren) en wil je ook het bedrag of het aantal hiervan opnemen?
 • Hoe worden de opbrengsten van de samenwerking verdeeld?
 • Wat is de verdeling van de eventuele verliezen?
 • Hoe worden de kosten gedeeld?
 • Wat zijn de bevoegdheden van iedere partij?
 • Heeft elke partij specifieke taken?
 • Hoe zit het met de intellectuele eigendomsrechten?
 • Wanneer kan de samenwerking beëindigd worden en wat is daar dan het gevolg van?
 • Hoe vaak gaan jullie de samenwerking evalueren?
 • Wat gebeurt er als één van jullie ziek wordt of overlijdt?
 • Hoe is de aansprakelijkheid geregeld?
 • Mogen jullie ook met anderen samenwerken (concurrentiebeding)?
 • Hoe worden geschillen opgelost?

Maatwerk

Omdat elke samenwerking anders is, is een samenwerkingsovereenkomst altijd een maatwerk overeenkomst. Een standaard overeenkomst is niet geschikt omdat je anders het risico loopt niet voor alle belangrijke onderwerpen, afspraken te hebben gemaakt. Wil je een samenwerkingsovereenkomst op laten stellen, wil je een overeenkomst na laten kijken of wil je advies, neem dan contact met me op, ik help je graag!

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?
Wat is een samenwerkingsovereenkomst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap